Bulletin van vraag & antwoord

Artikel 36 van het huishoudelijk reglement van de politieraad voorziet dat elk lid, buiten de zitting van de raad, schriftelijke vragen kan stellen aan het politiecollege.

De vragen worden respectievelijk schriftelijk of via e-mail beantwoord aan de vragensteller binnen de 4 weken na de datum waarop ze zijn binnengekomen.

Vraag en antwoord kunnen geconsulteerd worden door op het onderwerp hieronder te klikken.

Datum

Politieraadslid

Onderwerp

28 juni 2019

Pieter Soens

Controle van zwaar verkeer in de dorpskernen van Aalbeke en Rollegem: vraag en antwoord - resultaten

15 februari 2019

Pieter Soens

snelheidscontroles in zone 30

18 februari 2019

Pieter Soens

verkeersinbreuken - onmiddellijke inningen juni 2012 - februari 2019

1 november 2018

Pieter Soens

digitaal loket

1 november 2018

Pieter Soens

veiligheid fietsers

 

 

 

 

 

 

Naar boven

Korps

Beleid

Diensten

Extra

E-loket

Contact