Politie PZ-Vlas

Nieuws

15-10-2020

Extra controles op fietsverlichting tijdens 'Verplicht Verlicht' campagne

Nu de donkere dagen eraan komen is een perfect werkende fietsverlichting absoluut noodzakelijk. Zorg er als schoolgaande fietser dan ook voor dat je gezien wordt!

De gouverneur van West-Vlaanderen en alle West-Vlaamse politiediensten vragen ook dit jaar opnieuw extra aandacht voor de verkeersveiligheid van de schoolgaande fietser.

Door de coronacrisis en de problemen met busvervoer komen er meer jongeren per fiets naar school. De lokale politiezones politiediensten en gemeentebesturen zetten reeds jaar en dag, samen met de scholen in op de verkeersveiligheid van deze doelgroep.

Vorig schooljaar bleek dat 40 % van de fietsen van de schoolgaande jeugd weliswaar niet in orde was. Dat waren de cijfers van controles in de eerste, preventieve fase. Sensibilisering en controle blijven duidelijk noodzakelijk. 

De sensibiliseringcampagne liep van 1 september tot 14 oktober en omvat de technische controle van de fietsen in de scholen. Cruciaal zijn goedwerkende remmen, reflectoren en vooral fietsverlichting.  Aan de West-Vlaamse politiezones werden 60.000 fietscontrolekaarten uitgedeeld om deze controles in de scholen uit te voeren.

Educatieve fietstochten, verkeersspelen en -quizen, fietsexamens en communicatie over deze campagne zijn een goede ondersteuning in dit bewustmakingsproces. Fluorescerende hesjes of kledij en een fietshelm zijn goed ingeburgerd in de lagere scholen. De jeugd in het secundair onderwijs vindt dit spijtig genoeg niet meer cool. Dit verdient ook de nodige aandacht.  

Vanaf 15 oktober tot 28 januari is er gerichte politionele controle op fietsverlichting van schoolgaande kinderen.

Dit jaar is er een nieuwe format: “Verplicht Verlicht”

Wanneer de politiediensten bij deze controles inbreuken vaststellen zal naargelang de inbreuk en leeftijd van de overtreder een onmiddellijke inning, een proces-verbaal of een brief aan de ouders worden opgesteld. Voor deze minderjarige overtreders kunnen verplichte verkeerslessen worden door de politiediensten of gemeente.

De verantwoordelijkheid van de ouders voor een veilige uitrusting voor hun fietsende schoolgaande kinderen (fietsverlichting, fluohesje en fietshelm) kan door de scholen onder de aandacht worden gebracht. Zo zorgen we samen voor een veilige schoolomgeving. 

Laten we samen een extra inspanning leveren om van ‘Verplicht Verlicht’ een succes te maken.