Politie PZ-Vlas

Nieuws

09-10-2020

Wanneer is een horecazaak een 'restaurant' dat tot 01.00 uur open mag

In het nieuw Ministerieel Besluit van donderdag 8 oktober 2020, met daarin de aanpassingen van de coronamaatregelen, wordt duidelijk bepaald wanneer een horecazaak een restaurant is en bijgevolg mag openblijven tot 01.00 uur 's nachts.

Enkel handelszaken die een toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) van het type 'restaurant' kunnen tonen, worden als dusdanig beschouwd.

Bedrijven van het type 'restaurant' beschikken over een toelating van het FAVV. Het FAVV levert deze toelating onder de vorm van een affiche die ze verplicht moeten ophangen op een voor het publiek zichtbare plaats.

Een bedrijf dat dergelijke affiche van toelating door het FAVV niet kan tonen kan niet als een restaurant worden beschouwd.

Een café is geen restaurant maar een drankgelegenheid. Café's beschikken over een registratie, niet over een toelating.

Op de afbeelding een voorbeeld van deze toelating.

De politie zal de sluitingsuren controleren, niet de met de bedoeling om boetes uit te schrijven, maar wel om er voor te zorgen dat de veiligheid en gezondheid in deze coronacrisis zoveel als mogelijk gerespecteerd wordt.

Via Foodweb, kan voor een bepaald bedrijf worden opgezocht welk type toelating of registratie het FAVV heeft toegekend.

Meer info over toelatingen en registraties lees je via: www.favv.be/erkenningen/verplichtingtothetafficheren/default.asp

Bron: www.FAVV.be