Politie PZ-Vlas

Nieuws

15-09-2020

Opnieuw dakontmossers gesignaleerd in regio Kortrijk

De politiezone Vlas vestigt de aandacht op enkele recente feiten waarbij opnieuw dakontmossers op de proppen komen en hun diensten aanbieden in woonwijken.

De feiten gebeuren op 9 september 2020 in Zwevegem, waar bewoners het slachtoffer werden van malafide dakontmossers. Meerbepaald werd een bedrag van 1.100 euro betaald om een dak af te spuiten met een soort chloorproduct. Na slechts een paar uur was de klus al geklaard…. De prijs was hoger dan afgesproken en de werken werden slecht uitgevoerd.

Kortom: 

  • het gaat meestal om oplichters die zich opdringen aan vaak oudere bewoners
  • ze voeren slecht werk uit
  • ze gebruiken minderwaardig materiaal
  • ze vragen nadien overdreven veel geld voor het geleverde werk en zetten je onder druk om te betalen

Info dakontmossers:

Dergelijke dakontmossers zijn moeilijk te achterhalen. Meestal geven ze een kaartje af waaruit blijkt dat hun firma in het Brusselse gevestigd is, maar dat klopt niet. Ze spreken vaak geen Nederlands en rijden meestal met bestelwagens met buitenlandse nummerplaten. Allemaal heel verwarrend dus en een kluwen indien je als “klant” niet tevreden bent omtrent het geleverde werk…

Tips:

Voor alle duidelijkheid, niet iedere dakontmosser is een oplichter… De ervaring leert ons echter dat heel wat mensen zich bedot voelen door bepaalde “stielmannen” die zomaar aan de deur komen aanbellen. 

Laat je niet zomaar vangen door iemand die plotseling aan je deur staat en ogenschijnlijk goed en goedkoop de werken kan uitvoeren. We kunnen louter het advies geven om te werken met een degelijke (lokale) stielman met goede referenties waarbij er vooraf duidelijk afspraken gemaakt worden. Een professionele dakontmosser die zijn diensten aan huis aanbiedt, moet een vergunning hebben van de FOD Economie.

Ook krijg je als consument bij verkoop aan huis altijd zeven dagen bedenktijd. Tijdens die zeven dagen mag de verkoper dus nog niet beginnen aan de werken.