Politie PZ-Vlas

Organogram

Sinds 1 oktober 2017

Op maandag 26 september 2017 keurde de politieraad het nieuw organogram van de politiezone Vlas goed, het trad in werking op 1 oktober 2017.

De PZ Vlas telt zo'n 290 medewerkers, operationeel en burgerpersoneel samen gerekend. Doordat er elk jaar 5 mobiliteitscycli zijn, fluctueert dit aantal doordat er nieuwkomers en vertrekkers zijn.

Het nieuwe organogram met de nieuwe structuur werden bewust heel eenvoudig gehouden:   

 • BOVENAAN: 7 operationele afdelingen 
  1. Wijkwerking (WYK)
  2. Sociale Politie (SPL)
  3. Mobiliteit (MOB)
  4. Beleid Bestuurlijke Politie (BBP)
  5. Lokale Recherche (REC)
  6. Gespecialiseerde Interventie (GNT)
  7. Interventie (INT)

 • CENTRAAL:
  1. de korpschef (KC)
  2. de afdeling Beleidsondersteuning (BOS)

 • ONDERAAN: 3 ondersteunende afdelingen:
  1. Logistiek (LOG)
  2. Personeel (PRS)
  3. Informatiebeheer (INB)