Politie PZ-Vlas

Statistieken criminaliteit en verkeer

Zelf statistieken opzoeken met deze handleiding

Sinds kort beschikt de politiezone Vlas over een nieuwe en interactievel tool waarbij je als gebruiker zelf cijfers kan opzoeken ivm criminialiteitsfenomenen, verkeersongevallen en verkeersinbreuken.  

De gepresenteerde cijfers bevatten enkel de PV’s die geregistreerd werden door de eigen lokale politie van de PZ Vlas en op het grondgebied van de PZ Vlas. Feiten gepleegd in onze politiezone, maar elders geregistreerd, ontbreken. Dit in tegenstelling tot de cijfers die door de federale politie gepresenteerd worden. Maak dus geen vergelijkingen !

De cijfers m.b.t. GAS bevatten ook enkel de GAS-PV’s opgesteld door de lokale politie, dus geen inbreuken vastgesteld door de gemeentelijke ambtenaren.

De teleenheid is het gepleegde feit, niet het PV. Binnen één PV kunnen immers meer feiten geregistreerd worden die afzonderlijk geteld moeten worden. Zowel de pogingen als de voltrokken feiten zijn opgenomen.

Er zijn cijfers beschikbaar m.b.t. criminaliteit, verkeersongevallen en verkeersinbreuken.
De update voor de cijfers van criminaliteit is semestrieel, voor verkeersongevallen trimestrieel en voor verkeersinbreuken maandelijks.

De outputnomenclatuur voor criminaliteit is deze die gebruikt wordt bij de Politionele Criminaliteitsstatistieken die op de website van de federale politie terug te vinden zijn.

Hierbij zijn er een aantal grote klassen. Voor het kiezen van een “fenomeen” in de tool worden de afkortingen van deze klassen gebruikt in het label, aangevuld met een onderliggende subklasse.

  • PG = Persoon en Gezin
  • EIG = Eigendom
  • OO = Openbare Orde en Veiligheid
  • BW = Bijzondere Wetten
  • GAS = Gemeentelijke Administratieve Sancties

Eenmaal zo’n klasse met subklasse gekozen kan nog verder uitgesplitst worden naar categorieën.

Los van deze nomenclatuur werden een aantal criminele figuren gedefinieerd. Deze slaan op feiten die vanuit de politie, media, politiek en de bevolking veel aandacht krijgen en niet zomaar letterlijk in het strafwetboek zijn opgenomen omdat er niet alleen naar het feit op zich gekeken wordt, maar ook naar bv. een specifieke plaats of een specifieke modus, bv. inbraak in bedrijf of handelszaak.

Cijfers van criminele figuren mogen niet altijd opgeteld worden omdat één feit soms binnen meer dan één criminele figuur kan ondergebracht worden, bv. een gestolen auto bij een woninginbraak, zal zowel bij de criminele figuur autodiefstal als woninginbraak terug te vinden zijn. 

De verkeersongevallen kunnen uitgesplitst worden naar verkeersongevallen met stoffelijke schade, met gewonden en met doden.

De verkeersinbreuken kunnen uitgesplitst worden naar alcohol/drugs, documenten, parkeren, snelheid, zwaar vervoer en andere. 

Bij de weergave van de feiten per uurgroep, duikt het begrip proportionele tijd op: voor bepaalde misdrijven is het precieze tijdstip gekend (bv. een gewelddiefstal), maar voor andere misdrijven kan het slachtoffer vaak slechts een tijdsinterval opgeven (bv. woninginbraak). In dergelijke gevallen wordt het feit proportioneel 'uitgesmeerd' over het betreffende interval. Een woninginbraak die gebeurd is tussen 1u en 5u in de nacht van vrijdag op zaterdag, overspant 4u. Het feit wordt dan voor ¼ toegekend aan elk uurblok tussen 1u en 5u op zaterdag. 

Ga nu met deze nieuwe en uiterst handige tool zelf statistieken opzoeken. 

Naar boven