Politie PZ-Vlas

Aanbod diefstalpreventie

De voornaamste doelstelling van de diefstalpreventieadviseurs is acties ontwikkelen om de criminaliteit en het onveiligheidsgevoel te doen dalen.

Daarbij wordt aan de bevolking advies gegeven over alles wat bij de complexe problematiek van veiligheid komt kijken.

Sinds januari 2016 werkt de politiezone Vlas hiervoor samen met het preventieteam van de stad Kortrijk als één zonale preventiewerking.

 

De diefstalpreventieadviseurs zijn te bereiken op volgend adres:

Politiecommissariaat
Minister De Taeyelaan 9
8500 Kortrijk

 0498 90 96 61
 Els.Maelfait@police.belgium.eu

 056 27 73 00
 preventieteam@kortrijk.be  

Waarvoor kan je bij ons terecht?

1. Afwezigheidstoezicht - e-loket 

2. Beveiligingsadvies:

 

3. Alarminstallaties :

 

4. Beveiliging vervoersmiddelen:

 

5. Advies over:

 

6. Projecten en voordrachten: