Politieraad

De politieraad vergadert een achttal keer per jaar. Van elke zitting wordt een verslag - de notulen - opgemaakt. Dit verslag wordt in de eerstvolgende zitting goedgekeurd.

De agenda van elke zitting wordt vastgelegd door het politiecollege.

Hieronder vind je - na de goedkeuring - de verslagen van de politieraad of zodra beschikbaar de agenda en de memorie van toelichting van de eerstvolgende zitting.

Alle documenten zijn raadpleegbaar in PDF.

2022

31 januari 2022 - gemeenteraadszaal Kuurneverslag
28 maart 2022verslag
25 april 2022verslag
27 juni 2022verslag
26 september 2022verslag
24 oktober 2022agenda en memo
28 november 2022agenda en memo

2021

25 januari 2021verslag
29 maart 2021verslag
26 april 2021verslag
28 juni 2021verslag
27 september 2021 (gemeenteraadszaal Kuurne)verslag
25 oktober 2021 (gemeenteraadszaal Kortrijk)verslag
29 november 2021 (online door verstrengde coronamaatregelen)verslag