Politieraad

De politieraad vergadert een achttal keer per jaar. Van elke zitting wordt een verslag - de notulen - opgemaakt. Dit verslag wordt in de eerstvolgende zitting goedgekeurd.

De agenda van elke zitting wordt vastgelegd door het politiecollege.

Hieronder vind je - na de goedkeuring - de verslagen van de politieraad of zodra beschikbaar de agenda en de memorie van toelichting van de eerstvolgende zitting.

Alle documenten zijn raadpleegbaar in PDF.

2023

30 januari 2023verslag
27 maart 2023agenda en memo
24 april 2023agenda en memo
26 juni 2023 
25 september 2023 
23 oktober 2023 
27 november 2023 

2022

31 januari 2022 - gemeenteraadszaal Kuurneverslag
28 maart 2022verslag
25 april 2022verslag
27 juni 2022verslag
26 september 2022verslag
24 oktober 2022verslag
28 november 2022agenda en memo