Politieraad

De politieraad vergadert een achttal keer per jaar. Van elke zitting wordt een verslag - de notulen - opgemaakt. Dit verslag wordt in de eerstvolgende zitting goedgekeurd.

De agenda van elke zitting wordt vastgelegd door het politiecollege.

Hieronder vind je - na de goedkeuring - de verslagen van de politieraad of zodra beschikbaar de agenda en de memorie van toelichting van de eerstvolgende zitting.

Alle documenten zijn raadpleegbaar in PDF.

2020

27 januari 2020verslag
30 maart 2020geen zitting door coronacrisis
27 april 2020verslag
29 juni 2020 - in het politiecommissariaatagenda en memo
28 september 2020verslag
26 oktober 2020agenda en memo
30 november 2020agenda en memo​​​​​​​

 

2019

25 februari 2019verslag
25 maart 2019verslag
29 april 2019verslag
24 juni 2019verslag
23 september 2019verslag
21 oktober 2019verslag
25 november 2019verslag