Politieraad

De politieraad en het politiecollege zijn organen die naar aanleiding van de politiehervorming in het leven zijn geroepen.

In meergemeentenzones worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door de politieraad.

Wie zetelt in de politieraad? Waar komen de leden vandaan?

Het aantal leden van de politieraad wordt bepaald op basis van het totale bevolkingsaantal van de drie gemeenten die behoren tot de zone.

Onze zone telt tussen de 80.001 en de 100.000 inwoners (96.533 inwoners). Bijgevolg (art. 12 WGP) zetelen er in de politieraad van de zone VLAS 21 leden.

Al deze leden zijn gemeenteraadsleden van de drie respectievelijke gemeenten.

De politieraadsleden werden verkozen de derde maandag na de installatie van de nieuwe gemeenteraden.

De leden zijn proportioneel verdeeld: er zijn 17 politieraadsleden uit Kortrijk, 3 uit Kuurne en 1 uit Lendelede.

De specifieke verdeling van de politieke fracties in Kortrijk, Kuurne en Lendelede, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, staat hieronder.

Kortrijk

Team Burgemeester

Mohamed AHOUNA (fractieleider)

Zwevegemsestraat 124/12
8500 Kortrijk

0486 71 78 35

mohouna@gmail.com

Nicolas BEUGNIES

Aardweg 8
8510 Marke

0496 25 12 00

nicolas.beugnies@kortrijk.be

Veronique DECALUWE

Theodoor Sevenslaan 82/12
8500 Kortrijk

0496 40 60 27

veronique.decaluwe@kortrijk.be

Tiene CASTELEIN

Burgemeester Gillonlaan 4
8500 Kortrijk

0472 69 70 33

tiene.castelein@kortrijk.be

Koen BYTTEBIER

Minister Liebaertlaan 53/C2
8500 Kortrijk

0475 23 76 71

koen.byttebier@kortrijk.be

Stefanie DEMEYER

Mensesteenweg 239
8501 Bissegem

0497 03 04 32

stefanie.demeyer@kortrijk.be

CD&V

Hannelore VANHOENACKER

Rekkemsestraat 70
8510 Marke

0476 98 49 68

hannelore.vanhoenacker@gmail.com

Roel DESEYN

't Rode Paard 44
8510 Bellegem

056 20 33 60

roel.deseyn@kortrijk.be

Pieter SOENS (fractieleider)

Moorseelsestraat 160
8501 Heule

0473 21 28 18

pieter.soens@telenet.be

Vooruit

Nawal MAGHROUD

Jan Breydellaan 154
8500 Kortrijk

0498 73 71 24

nawal.maghroud@kortrijk.be

Tine SOENS

Izegemsestraat 98
8501 Heule

0488 10 78 93

tine.soens@kortrijk.be

Axel WEYDTS (fractieleider)

Diksmuidekaai 11/102
8500 Kortrijk

0479 29 93 40

axel.weydts@kortrijk.be

Vlaams Belang

Carmen RYHEUL

8501 Heule

0491 91 62 74

carmen.ryheul@kortrijk.be

Wouter VERMEERSCH (fractieleider)

0485 66 07 80

wouter.vermeersch@vlaamsbelang.org

Groen

Philippe AVIJN (fractieleider)

Meelbesdreef 45
8501 Heule

0474 55 44 14

philippe.avijn@skynet.be

N-VA

Liesbet MADDENS

Dolfijnkaai 5
8500 Kortrijk

0473 57 57 44

maddens.liesbet@gmail.com

Philippe DEJAEGHER

Zonnekring 12
8500 Kortrijk

0474 59 80 50

philippe.dejaegher@kortrijk.be

Kuurne

CD&V

Bert DEROO

Lijstergalm 48
8520 Kuurne

0468 12 45 36

bert.deroo1@telenet.be

Marc PLETS

Molenput 14
8520 Kuurne

056 71 64 52

marc.plets@kuurne.be

N-VA

Jeroen DUJARDIN (fractieleider)

Steenovenstraat 72
8520 Kuurne

0485 50 45 60

jeroen.dujardin@n-va.be

Lendelede

CD&V

Jan VIAENE

Hulstemolenstraat 83
8860 Lendelede

0472 26 63 75

jan.viaene@skynet.be

De burgemeesters van de drie gemeenten zijn van rechtswege lid van de politieraad. Ze zijn niet inbegrepen in de 21 leden:

- Lendelede: burgemeester Carine Dewaele (CD&V)
- Kuurne: burgemeester Francis Benoit (CD&V)
- Kortrijk: burgemeester Ruth Vandenberghe (Team burgemeester)

De korpschef woont de vergaderingen van de politieraad bij.

Dirk Staessens is aangesteld als secretaris van de politieraad. Hij is verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen.

De vergaderingen

In principe zijn er jaarlijks 8 zittingen van de politieraad. De zittingen vinden telkens plaats de 4de maandag van de maand in de gemeenteraadszaal in Kortrijk om 19.00u.

De vergaderingen zijn openbaar, met uitzondering van de besloten zitting. Iedereen is welkom.

De agenda

De agenda van de politieraad wordt vastgelegd in het politiecollege.

In het commissariaat in Kortrijk, de lokale politieposten in Kuurne en Lendelede en in alle gemeentehuizen van de zone wordt deze agenda 7 vrije dagen op voorhand uitgehangen. Op de zitting zelf wordt de agenda overhandigd aan het publiek.

De agenda, samen met de memorie van toelichting, is hier terug te vinden.

De politieraadsleden en de korpschef ontvangen 7 vrije dagen op voorhand volgende documenten naar aanleiding van een zitting:

  • de agenda van de zitting van de eerstvolgende politieraad
  • een memorie van toelichting d.w.z. een voorstel van beslissing van elk agendapunt
  • documenten ter verduidelijking van de diverse agendapunten
  • het verslag van de vorige zitting

De verslagen

Het verslag van de politieraad wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Het wordt telkens ter goedkeuring voorgelegd op de eerstvolgende zitting van de politieraad. Het goedgekeurd verslag kan telkens hier geraadpleegd worden.

Een beknopte lijst met de aangelegenheden die besproken werden in de zitting van de politieraad wordt gedurende 10 dagen uitgehangen in de gemeentehuizen van de zone.

De bevoegdheden en te bespreken punten

De politieraad heeft dezelfde bevoegdheden als de gemeenteraad in een ééngemeentezone t.o.v. de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps. Dit behelst vooral de vaststelling van de begroting en rekeningen, belangrijke investeringsdossiers en de aanwerving, bevordering en ontslag van de personeelsleden.

De raad heeft ook de bevoegdheid om de burgemeesters te interpelleren over de manier waarop zij hun bevoegdheden uitoefenen.

De praktische organisatie van de raadszittingen werd vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

De politieraad is niet bevoegd voor het uitvaardigen van politieverordeningen. Dit blijft een bevoegdheid van de respectievelijke gemeenteraden.