Organogram

Op maandag 28 november 2016 werd het nieuw organogram van de politiezone Vlas goedgekeurd en trad het bijgevolg in werking.

De structuur van het korps is bewust zeer eenvoudig gehouden.

Hoofdcommissaris Filip DEVRIENDT staat als waarnemend korpschef aan het hoofd van de PZ Vlas.

Daarnaast zijn er slechts drie niveaus:

 1. de korpschef + 2 grote directies: een operationele en een ondersteunde; 
 2. diensten;
 3. afdelingen;

Daarnaast bestaat het korps bestaat uit 2 grote directies, COD en COS, met aan het hoofd telkens een directeur/coördinator.

 

COD = Coördinatie Operationele Diensten


Binnen COD heb je 4 diensten:

 1. Wijkwerking (WYK);
 2. Beleid Bestuurlijke politie (BBP);
 3. Veiligheid (VEI);
 4. Backoffice Bestuurlijk (BOB).

De diensten WYK, BBP en VEI zijn nog eens opgedeeld in afdelingen:

 • WYK: Wijkwerking Kortrijk (KOR); Lokale politiepost Kuurne (KUU), Lokale politiepost Lendelede (LEN);
 • BBP: Evenementen (EVE) en Infogaring Bestuurlijk (IGB);
 • VEI: Teams interventie (TMS), Verkeerspolitie (VKR), Digitale Monitoring Room (DMR), Front Office Operationeel (= onthaal, aangiften en kantschriften) (FOO), Recherche (REC), Gespecialiseerde Interventie (GNT) en Sociale Politie (SPL).

COS: Coördinatie Ondersteunende Diensten


Binnen COS heb je 5 diensten:

 1. Logistiek (LOG);
 2. Personeel (PRS);
 3. Backoffice Gerechtelijk (BOG);
 4. Backoffice Verkeer (BOV);
 5. Backoffice Administratie (BOA).

Naast COD en COS zijn er ook nog het Lokaal Informatiekruispunt (LIK, inclusief strategische- en misdrijfanalyse) en de Beleidsondersteunende Diensten (BOD), die de korpschef KC flankeren.

 

Belangrijk:

 • elke dienst heeft een diensthoofd;
 • elke afdeling heeft in principe een afdelingsverantwoordelijke; indien dit niet het geval is, dan is het diensthoofd de directe leidinggevende; binnen de afdeling 'Teams Interventie', heeft elk team zijn teamschef.

Korps

Beleid

Diensten

Extra

E-loket

Contact